donderdag 19 april 2012

Post-operatief mobiliseren als vitale functie

Vorig weekend hebben onderzoekers van Loyala University Health System hun resultaten m.b.t. het post-operatief herstel van patiënten (n=146) gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de Society of Gynecologic Surgeons in Baltimore. Het uitgevoerde onderzoek richtte zich met name op het aanmoedigen tot mobiliseren van patiënten na het ondergaan van een gynaecologische operatie, waarbij het aantal stappen geteld werd met een pedometer. Opvallende resultaat hierbij was dat patiënten bij aanmoediging gemiddeld 80 stappen zetten, maar zonder aanmoediging gemiddeld 87. Daarnaast liep maar liefst 12% helemaal niet gedurende hun opname.

"Er zijn vele obstakels voor patiënten die ervoor kunnen zorgen dat zij niet mobiliseren na de operatie. Dit verhoogt het risico op complicaties, verlengt de opname en geeft een trager herstel" aldus Maike Liebermann, één van de onderzoekers van LUHS. Hoe eerder obstakels als catheters, drains, operatiekleding en infusen verwijderd kunnen worden, hoe beter de uitkomst m.b.t. het herstel voor de patiënt op lange termijn.

"Dit is het eerste onderzoek dat daadwerkelijk meet hoeveel een patiënt loopt na een gynaecologische operatie" zegt Michael Awad, onderzoeker aan het LUHS. "Het is een makkelijke manier om dokters te laten evalueren hoeveel een patiënt mobiliseert en of deze ontslagen kan worden. Voor veel patiënten is mobiliseren een vereiste om naar huis te mogen, maar hiervoor is geen duidelijke richtlijn." De onderzoekers pleiten voor het toevoegen van post-operatief mobiliseren als vitale functie.

Bron: LUHS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten