maandag 23 april 2012

Paracetamol IV of pethidine durante partu?

Op 16 april publiceerde Elbohoty et al. in het International Journal of Gynecology & Obstetrics een studie waarin pijnstilling durante partu werd geëvalueerd. In deze gerandomiseerde studie uit Egypte werd bij 102 vrouwen die voor de eerste keer gingen bevallen gekeken wat de beste pijnstilling was. De ene groep (n=52) ontving intraveneus paracetamol per infuus, de andere groep (n=50) kreeg pethidine intraveneus per injectie. Als primaire uitkomstmaat werd de VAS-score gehanteerd, op zowel 15, 60, 120, 180 als 240 minuten na toediening. Resultaten laten zien dat alléén bij de meting na 15 minuten de vrouwen uit de pethidinegroep significant minder pijn aangaven. Bij de latere metingen bleken beide middelen even effectief, met als kanttekening dat in deze studie maar liefst 64% van de pethidinegroep klachten had van bijwerkingen als misselijkheid en slaperigheid.

Pubmed-link: hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten