zaterdag 7 april 2012

Ovariumcarcinoom gelinkt aan lengte en BMI

Meta-analyse van gepubliceerde en ongepubliceerde studies laat een associatie zien tussen het risico op het ontwikkelen van een ovariumcarcinoom en toename van lichaamslengte bij vrouwen. Ook is er een relatie met vrouwen met een hoger BMI die nooit hormonale substitutietherapie ontvingen. Dit zijn conclusies van de Cancer Epidemiology Unit van de Universiteit van Oxford, die dit recentelijk publiceerde in PLoS Medicine. Zij analyseerden deze relatie omdat de ruim 50 reeds gepubliceerde epidemiologische studies zeer inconsistente resultaten lieten zien.

Gegevens van 47 geschikte studies, uit 14 verschillende landen, gaf een totaal van 25.157 vrouwen met een ovariumcarcinoom en 81.311 vrouwen zonder deze maligniteit. Gegevens met betrekking tot leeftijd, pariteit, voorgeschiedenis met hormonale therapie en/of anticonceptiva, lengte, gewicht en BMI waren in elk van deze studies genoteerd, hetgeen analyse en vergelijking mogelijk maakte.

De meta-analyse liet een significante toename van het relatieve risico op ovariumcarcinoom zien (1.07) per 5 cm toename van lichaamslengte, onafhankelijk van andere factoren zoals o.a. leeftijd, geboortejaar, opleiding, pariteit, alcoholconsumptie, roken, hysterectomie in het verleden of een belaste familie-anamnese. Daarnaast toonde de analyse ook dat het relatieve risico op het ontwikkelen van een ovariumcarcinoom significant verhoogd was bij een verhoging van de BMI met 5 kg/m2 in vrouwen zonder menopausaal hormoongebruik naar 1.10, maar slechts 0.95 bedroeg bij de vrouwen die wel hormonale therapie hadden ondergaan gedurende de menopause.

Op basis van deze analyse concluderen de auteurs dat dit resultaat met name implicaties heeft voor landen waar de welvaart groter is, omdat vrouwen in die landen vaak steeds langer en zwaarder worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten