zondag 15 april 2012

KNMG wijst oproep tot verplichte anticonceptie af

Ernstig verslaafden, psychiatrisch patiënten en verstandelijk gehandicapten moeten gedwongen kunnen worden tot het gebruik van anticonceptie. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven pleit vrijdagavond in televisieprogramma Zembla voor een wetswijziging die dat mogelijk maakt.


"De meeste mensen zullen zeggen: dat gaat te ver. Ik moet zeggen dat ik me dat kan voorstellen als je de werkelijkheid niet kent. Er zijn mensen die zichzelf niet in de hand hebben. Als je dat signaleert moet je misschien toch overgaan tot anticonceptie", zegt Van Vollenhoven in een fragment van Zembla dat op Radio 1 was te horen.

Jaarlijks sterven meer dan vijftig kinderen als gevolg van mishandeling. R. Bilo van het Nederlands Forensisch Instituut, onderzocht honderden kinderen die als gevolg van mishandeling overleden zijn. Hij komt telkens dezelfde groep ouders tegen die hun kind doden: "Als je in de literatuur kijkt lees je ook daarin dat het merendeel van deze ouders een psychiatrische problematiek heeft, alcohol en drugsverslaving of verstandelijke beperkingen heeft. Het zijn beschadigde ouders".

Van Vollenhoven krijgt in de uitzending bijval van een aantal deskundigen. Onder hen zijn de directeur van jeugdzorg Amsterdam, de directeur van GGZ Bouman in Rotterdam, voormalig kinderrechter en SP-senator Nanneke Quick-Schuyt en onderzoeker Rob Bilo van het Nederlands Forensisch Instituut.

Momenteel kan pas worden ingegrepen als een vrouw 24 weken zwanger is. Ze kan dan verplicht worden opgenomen, waarna direct na de geboorte de baby wordt weggehaald.

KNMG
De KNMG wijst verplichte anticonceptie voor bijvoorbeeld psychiatrische patiënten af. Dat laat de artsenfederatie weten in een reactie op het voorstel dat Pieter van Vollenhoven en andere deskundigen vanavond in het programma Zembla doen. Zij houden daarin een pleidooi voor verplichte anticonceptie voor bijvoorbeeld verslaafde vrouwen en vrouwen met een psychiatrische aandoening.

De KNMG zegt wel de zorgen over de ernstige gevolgen van kindermishandeling te delen. Maar verplichte anticonceptie gaat volgens de federatie te ver. Bovendien stuit dit op principiële en praktische problemen. ‘De maatregel is allereerst in strijd met fundamentele grondrechten, zoals het grondwettelijk vastgelegde recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam’, aldus de KNMG.

Volgens de artsenfederatie biedt de WGBO bij wilsonbekwame vrouwen enige ruimte, maar ook daarmee moet terughoudend worden omgegaan. Een moeilijkheid is de vraag welke vrouwen in de praktijk in aanmerking zouden moeten komen voor verplichte anticonceptie. De KNMG vreest voor een hellend vlak, waarbij de grenzen voor wie in aanmerking komt voor verplichte anticonceptie en wie niet, steeds meer verschuiven.

De KNMG vraagt zich ook af hoe wilsbekwame vrouwen feitelijk gedwongen kunnen worden tot het gebruik van anticonceptie. ‘Daadwerkelijke effectuering van dit voorstel stuit op belangrijke praktische problemen, bijvoorbeeld voor de politie, maar ook voor de artsen die geacht worden hieraan mee te werken.’

Bron: Novum, Mednet

Geen opmerkingen:

Een reactie posten