maandag 16 april 2012

HST continueren na myocard infarct?

Recent Deens onderzoek van o.a. Ditte-Marie Bretler en professor Gislason, gepubliceerd in BMJ eind maart jongstleden, laat zien dat vrouwen die hormonale substitutietherapie (HST) ontvingen en bleven gebruiken na een myocard infarct, geen verhoogd risico hebben op reïnfarcering. Deze conclusie werd getrokken na het analyseren van 3322 vrouwen van 40 jaar of ouder, met een myocard infarct in de voorgeschiedenis (>30 dagen, <360 dagen), die HST ontvingen. In het totaal kregen 282 vrouwen (8.5%) een recidief infarct, overleden 218 vrouwen (6.6%) op basis van een andere cardiale oorzaak en overleden 357 vrouwen (10.7%) gedurende de follow-up door overige oorzaken. Vrouwen die gestopt waren met HST hadden geen significant lager risico op overlijden door een recidief infarct (HR 0.90, 95% CI 0.68-1.19), cardiovasculaire problematiek (HR 1.21, 95% CI 0.90-1.19) of een andere doodsoorzaak (HR 0.54, 95% CI 0.34-0.86). Ondanks dat deze conclusie geen voorkeur laat zien van een te kiezen beleid, geeft dit volgens de onderzoekers wél aan dat de ernst van de (menopauzale) klachten waarvoor de HST is voorgeschreven kan bepalen deze alsnog te continueren na een myocard infarct.

Bron: BMJ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten