zaterdag 28 april 2012

Gevolgen van conisatie op neonaat

Belgisch onderzoek van Marie van Hentenrijck en Philippe Simon, onlangs gepubliceerd in European Journal of Obstetrics & Gynecology, laat zien dat conisatie van de cervix als belangrijke risicofactor geldt voor o.a. het prematuur scheuren van de vliezen en premature geboorte. In de studie werden de obstetrische en neonatale uitkomst van 106 zwangeren met een conisatie in de voorgeschiedenis vergeleken met 212 zwangere vrouwen zonder conisatie.
Analyse liet een significante verkorting zien van de gemiddelde zwangerschapsduur van 38.23 (±2.51) weken vs. 39.151.56) weken in de controlegroep. Daarnaast werd een significante toename van PROM van 9.4% vs 1.9%, het prematuur op gang komen van de partus van 9.4% vs 2.4% en een premature bevalling van 17% vs 3.8% gezien. Resultaten m.b.t. de neonatale uitkomst lieten een significant lager geboortegewicht van 3146.9 (±611g) vs. 3347.3 (±502g) en significante kortere lengte van 49.1 (±2.6cm) vs. 50.0cm (±2.2cm) zien. Ook werden de neonaten uit de conisatiegroep significant vaker opgenomen op de NICU (22.6% vs 10.4%). De onderzoekers concluderen op basis van deze resultaten dat extra aandacht bij een zwangere met een conisatie in de voorgeschiedenis geboden is.

Bron: AJOG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten