woensdag 25 april 2012

Afwachtend beleid bij gebroken vliezen

Het inleiden van een bevalling bij vrouwen van wie de vliezen gebroken zijn na een zwangerschap tussen 34 en 37 weken, leidt niet tot een beter resultaat dan het alternatief: afwachten. Dat blijkt uit een onderzoek onder vrouwen door heel Nederland, dat is geïniteerd door gynaceologen van het Maastricht UMC+. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in PLoS Medicine. Eerste auteur is David van der Ham, die sinds kort in het Martini Ziekenhuis in Groningen werkt. Vruchtwater beschermt moeder en baby tegen infecties. Als de vliezen breken voordat de baby volledig is ontwikkeld, is er een verhoogd risico op een ontsteking van de baarmoeder of moederkoek.

Momenteel is er geen overeenstemming tussen gynaecologen over de vraag hoe vrouwen met vroegtijdig gebroken vliezen het beste behandeld kunnen worden. Sommige internationale richtlijnen adviseren om de bevalling direct in te leiden (op te wekken). Andere richtlijnen adviseren het spontane beloop af te wachten tot 37 weken en dan pas in te leiden, tenzij er tekenen van een infectie ontstaan. Bij het breken van de vliezen vóór 34 weken zwangerschap wordt trouwens altijd een afwachtend beleid geadviseerd. Uit het onderzoek dat vandaag gepubliceerd is, kan geconcludeerd worden dat afwachten ook voor de periode tot 37 weken zwangerschap de voorkeur heeft.

In het onderzoek werden beide opties met elkaar vergeleken bij 532 vrouwen in heel Nederland. Door loting werd bepaald voor welke optie gekozen werd: afwachten of inleiden. Vervolgens werd met name gekeken naar het percentage baby's met een infectie, longproblemen, noodzakelijke keizersnedes en ontsteking van baarmoeder en/of placenta. De verschillen bleken verwaarloosbaar. De onderzoekers vergeleken de resultaten van hun onderzoek vervolgens met eerder gedane studies en kwamen opnieuw tot de conclusie dat er geen verschil is in het risico op het ontwikkelen van infecties bij de baby, van longproblemen of van het aantal noodzakelijke keizersnedes. Bij een afwachtend beleid komt het vaker voor dat de zwangere wordt opgenomen. Als direct wordt ingeleid, wordt de baby wat vaker en langer opgenomen.

Bron: AZM
Artikel: PLoS Medicine

Geen opmerkingen:

Een reactie posten