maandag 12 maart 2012

Veel fysieke klachten bij gynaecologen

Movir publiceert in de uitgave ‘Hoe bevalt het werk?’ de resultaten van het onderzoek ‘Fysieke belasting in de gynaecologische praktijk, oplossingen en denkrichtingen’ (FGP). Het onderzoek dat TNO en BosBedrijfsOefentherapie (BBO) in opdracht van Movir hebben uitgevoerd. Uit eerder onderzoek van TNO was gebleken dat er veel klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen bij gynaecologen en dat er veel kansen liggen door het te verbeteren.

In het totaal vulden 227 gynaecologen de vragenlijst in. Zij hadden een gemiddelde werkweek van 4,3 dagen met ongeveer 50 uur werk. Hoewel bijna iedereen aangeeft een goede gezondheid te hebben, melden de gynaecologen veel klachten van het bewegingsapparaat, zoals pijn in de nek, schouders, ellebogen, lage rug, knieën en voeten. Verder spelen ook lichamelijke en geestelijke vermoeidheid een rol. Aan het einde van de werkdag wordt die vermoeidheid door bijna vier op de tien gynaecologen als hoog betiteld. Zo’n 40 procent van de respondenten voelt zich weleens opgebrand door het werk.
 

‘Hoe bevalt het werk?’ bevat volgens Movir waardevolle informatie over hoe gynaecologen hun werk optimaal kunnen organiseren. In de uitgave geven de onderzoekers per knelpunt een omschrijving van het probleem en onderbouwen deze met gegevens verkregen uit een wetenschappelijke analyse. Vervolgens geven ze adviezen en praktische tips om het probleem aan te pakken. Dit alles in het belang van het welzijn van de gynaecoloog, de taakprecisie en zijn/haar omgeving.

Iedere gynaecoloog die een verzekering bij Movir heeft kan de uitgave ‘Hoe bevalt het werk?’ deze maand op zijn/haar deurmat verwachten. Voor de overige belangstellenden is de handleiding te bestellen bij Movir door een bedrag van € 21,95 over te maken naar INGbankrekeningnummer 67.21.94.465 onder vermelding van “Hoe bevalt het werk?”. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op www.hoebevalthetwerk.nl.

Bron: Mednet, Movir

Geen opmerkingen:

Een reactie posten