woensdag 28 maart 2012

Gynaecologieverpleegkundigen sterven uit

Ziekenhuizen stevenen af op een tekort aan obstetrie en gynaecologieverpleegkundigen. Binnen tien tot vijftien jaar gaat circa een kwart van hen met pensioen. Dat becijfert onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group. Momenteel zijn er in Nederland ruim 2800 gespecialiseerde O&G-verpleegkundigen werkzaam. De gemiddelde leeftijd is 39 jaar, maar voor tweederde van de ziekenhuizen geldt dat circa een kwart van deze verpleegkundigen vijftig jaar of ouder is. Vergrijzing en uittreding door pensionering zal binnen tien tot vijftien jaar op grote schaal optreden, zo voorspelt Intelligence Group.

De ziekenhuizen zijn bezorgd over de vraag of ze voldoende vervangend personeel kunnen aantrekken, temeer daar er door het dalende aantal thuisbevallingen sprake is van een groeiend beroep op verloskundige zorg binnen het ziekenhuis. Onvoldoende stageplaatsen, ontoereikende financiƫle middelen en het imago vormen knelpunten voor het op grote schaal opleiden van O&G-verpleegkundigen, zo constateert Intelligence Group.

Hoewel O&G-verpleegkundigen met een gemiddelde arbeidsduur van 10 tot 20 jaar volgens Intelligence Group ‘honkvast’ zijn, is de aantrekkingskracht van de uitzend- en detacheringsbranche groot. Bijna alle ziekenhuizen verwachten dat deze trend het tekort aan O&G-verpleegkundigen zal versterken.

Vooral oudere O&G-verpleegkundigen hebben daarnaast moeite met de onregelmatigheidsdiensten, de hoge fysieke belasting en de geringe regie over de eigen functie. Om die reden kiest een deel van de O&G-verpleegkundigen voor andere werk, bijvoorbeeld als verkoeververpleegkundige, SEH-verpleegkundige, wijkverpleegkundige of oncologieverpleegkundige. Daarmee zijn O&G-verpleegkundigen veelal voor het vak verloren, aangezien ze niet meer terug op de kraamafdeling en verloskamers terugkeren. Ziekenhuizen doen hier vooralsnog weinig aan: zestig procent van hen geeft aan zelf geen inspanningen te verrichten om O&G-verpleegkundigen terug te halen naar het eigen ziekenhuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten