donderdag 29 maart 2012

HPV-vaccinnatie na behandeling zinvol

Vrouwen bij wie een voorloperstadium van een maligniteit van de vagina of baarmoederhals is verwijderd, hebben alsnog baat bij vaccinatie met het HPV-vaccin. Elmar Joura concludeert in zijn studie, gepubliceerd in BMJ, dat door het vaccin de kans op nieuwe celwoekering afneemt. Joura en collega’s gebruikten data van de registratiestudies voor het HPV-vaccin om te onderzoeken of vaccinatie invloed heeft op het ontstaan van tumoren. Belangrijk te vermelden is dat het vrouwen betrof die eerder al behandeling ondergingen in verband met neoplasmen van de geslachtsorganen. Hierbij werden meer dan 17.000 vrouwen geïncludeerd. 

In het retrospectieve onderzoek selecteerden de onderzoekers 587 gevaccineerde patiënten en 763 controle-patiënten (zonder vaccinatie) die een ingreep hadden ondergaan voor het verwijderen van neoplasmen of genitale wratten nadat zij waren gevaccineerd. Vervolgens ging men na hoe frequent een HPV-gerelateerde ziekte in beide groepen voorkwam. Daarbij werd enkel gekeken naar HPV-gerelateerde ziekten die minimaal zestig dagen na de ingreep werden gediagnosticeerd, omdat het anders waarschijnlijk een restant zou betreffen dat niet geheel was verwijderd.

Na een gemiddelde follow-up van ruim een jaar was de incidentie van HPV-gerelateerde ziekte in de controlegroep 12,2 per 100 persoonsjaren terwijl de incidentie in de gevaccineerde groep slechts 6,6 was. Dit houdt in dat vaccinatie het risico op het opnieuw ontstaan van dit soort aandoeningen verminderde met 46,2 procent. Wanneer specifiek werd gekeken naar het risico op hooggradige celwoekeringen, werd zelfs een risicovermindering van 64,9 procent gevonden.

"Hoewel deze resultaten veelbelovend lijken, trekken de auteurs mogelijk te snelle conclusies", schrijft Jane Kim in zijn commentaar op de studie. In de registratiestudies was het namelijk niet mogelijk om deel te nemen als vrouwen al eerder waren behandeld voor een HPV-gerelateerde ziekte, waardoor nog onduidelijk is of vaccinatie na afloop van een behandeling hiervoor ook nuttig is (de vrouwen in de studies kregen namelijk allen hun vaccinatie voorafgaand aan de diagnose van een HPV-gerelateerde ziekte). Alleen praktijkonderzoek met vrouwen die behandeld zijn voorafgaand aan de vaccinatie kan de werkelijke waarde hiervan vaststellen, aldus Kim.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten