donderdag 15 maart 2012

Geen vaginale bevalling na keizersnede

Een grote Australische studie, gepubliceerd in PLoS Medicine, van de Universiteit van Adelaide concludeert dat het risico op sterfte en complicaties bij babies groter is wanneer het een vaginale bevalling na eerder keizersnede betreft. Het onderzoek, bekend als de Birth After Caesarean studie, omvat 2300 vrouwen en hun babies uit 14 verschillende Australische ziekenhuizen. De babies van vrouwen die een tweede primaire keizersnede ondergingen hadden een significant lager risico op complicaties en dood ten opzichte van babies die vaginaal werden geboren bij een sectio in de voorgeschiedenis van de moeder.

Dit risico was respectievelijk 0,9% en 2,4%, met een relatief-risico van 0.39 | 95% CI 0.19-0.80. Het risico op veel bloedverlies ('major haemorrhage', ≥1,5 L bloedverlies of bloedtransfusie) was 0,8% in de groep van de tweede keizersnede ten opzichte van 2,3% bij de vrouwen die vaginaal bevielen na een eerdere keizersnede.

Professor Caroline Crowther van het Australian Research Centre for the Health of Women and Babies (ARCH) geeft aan dat haar onderzoek de eerste publicatie is waarin deze vergelijking op een dusdanig hoog niveau wordt onderzocht. "Deze studie zal vrouwen, specialisten en beleidsmakers helpen keuzes te maken bij vrouwen die eerder een keizersnede hebben ondergaan. Wel is het van belang dat toekomstig onderzoek zich richt op het beloop bij deze moeders en kinderen, om zodoende de effecten op lange termijn te inventariseren en analyseren." aldus Crowther.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten