vrijdag 16 maart 2012

Betere uitkomst concentratie ovariumkankerzorg

Centralisatie van de behandeling van vrouwen met ovariumkanker, en mogelijk ook van vrouwen met andere gynaecologische tumoren, leidt tot betere uitkomsten. Dit is de conclusie van de auteurs van een Cochrane-review naar de gevolgen van de behandeling van gynaecologische tumoren in gespecialiseerde kankercentra. Onder leiding van Yin Ling Woo werden voor dit onderzoek vijf retrospectieve en observationele studies gebruikt, waaraan in totaal meer dan 62.000 vrouwen met gynaecologische tumoren deelnamen.

Uit één van de analyses die Ling Woo uitvoerde, waarvoor data van drie studies met in totaal 9000 deelnemers werden gebruikt, bleek dat vrouwen een betere overleving hadden als zij werden behandeld in een ziekenhuis waar gynaecologisch oncologen werkzaam waren. Vergeleken met vrouwen die werden behandeld in algemene ziekenhuizen was de hazard ratio voor de kans op overlijden 0,90.

Een andere analyse van drie studies met in totaal meer dan 50.000 vrouwen liet zien dat ditzelfde geldt voor vrouwen die worden behandeld in regionale kankercentra of opleidingsziekenhuizen (HR 0,91 ten opzichte van de kans op overlijden in een algemeen ziekenhuis). De grootste studie in deze analyse had 48.981 deelnemers met allerlei gynaecologische tumoren. Hierdoor concluderen de onderzoekers dat concentratie mogelijk positieve effecten heeft voor vrouwen met gynaecologische tumoren in het algemeen, en niet specifiek een ovariumcarcinoom.

Ling Woo en collega's concluderen ook dat centralisatie van zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom leidt tot een betere overlevingskans. Hierbij merken zij op dat de bewijzen hiervoor relatief zwak zijn door het karakter van de studies. Toekomstig onderzoek naar de effecten van concentratie van zorg voor vrouwen met gynaecologische tumoren zou bij voorkeur niet-observationeel moeten zijn, aldus de onderzoekers.

Bron: Medisch Contact, The Cochrane Library

Geen opmerkingen:

Een reactie posten