maandag 27 februari 2012

Mythen rondom het maagdenvlies onderzocht

Vele culturen zien een intact maagdenvlies als het enige bewijs van maagdelijkheid. Allerlei mythen houden deze gedachtegang in stand, waardoor het verzoek tot reconstructie vaak op basis van verkeerde aannames is gebaseerd. Dit is één van de conclusies van het onderzoek van Bianca van Moorst dat eind januari is gepubliceerd in het European Journal of Contraception and Reproductive Health care.

In het onderzoek werd 92 vrouwen geselecteerd die in de periode 2007-2009 het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het AMC bezochten om in aanmerking te komen voor een maagdenvliesreconstructie. Van deze groep werden 10 vrouwen geëxcludeerd i.v.m. een taalbarrière. De resterende 82 vrouwen, van overwegend Turkse en Marokkaanse afkomst, kwamen vervolgens 4 keer voor een gesprek, uitleg over de procedure, het beantwoorden van vragen en een evaluatie van de huwelijksnacht.

Van de totale groep bleken 39 vrouwen (48%) in het verleden seksueel misbruikt te zijn en 30 vrouwen (37%) hadden 1 of meer abortussen ondergaan. Daarnaast bleek bij 57% van de vrouwen kennis van de vrouwelijke genitaliën te ontbreken en 35% van de vrouwen hoopte door de beoogde hersteloperatie tijdens de huwelijksnacht bloed te verliezen en strak genoeg aan te voelen voor hun echtgenoot. Het belangrijkste motief (89%) hierbij was de angst voor verbanning uit de familie of zelfs eerwraak. Uiteindelijk ondergingen 24 vrouwen daadwerkelijk een reconstructie en kozen de overigen voor andere opties zoals bijvoorbeeld het gebruik van een vaginale pil die tijdens het vrijen een rode kleurstof afgeeft. Van de geopereerde vrouwen kwamen er 19 terug voor evaluatie na de huwelijksnacht, waarin slechts 2 vrouwen bloed hadden verloren en de rest alsnog naar een andere oplossing had gezocht.

Te concluderen valt dat hymenreconstructie niet per definitie leidt tot bloedverlies tijdens de huwelijksnacht, terwijl dit juist het beoogde effect is. Daarnaast lijkt dat juist de mannen een verkeerd beeld hebben van een maagdelijke nauwe vagina. Op basis hiervan pleiten Van Moorst et al. voor de invoering van uitgebreide uitleg en voorlichting om zodoende dergelijke mythen de wereld uit te helpen.

Pubmed-link: hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten