dinsdag 10 januari 2012

Roken ouders tijdens zwangerschap zorgt voor vaatschade nageslacht

Geerts en collegae van het UMCU schrijven in Pediatrics dat het roken van tabak door moeder of vader tijdens de zwangerschap verband houdt met vaatschade op 5 jarige leeftijd. Dit is onderzocht in de Wheezing Illnesses Study Leidsche Rijn (WHISTLER)-Cardio studie. 

Bij 259 kinderen werd in de carotis communis de rekbaarheid en de intima media dikte bepaald wat risicofactor is voor hart en vaatziekten (NTvG). Kinderen van moeders die rookten tijdens de zwangerschap hadden een dikkere intima media van 18.8 ╬╝m en 15% minder rek. Dit werd niet gezien bij kinderen van moeders die voor of na de zwangerschap rookten. Als beide ouders rookten was het verband het sterkst.

Dit is het eerste onderzoek dat het effect van roken tijdens de zwangerschap op de vasculatuur van het kind na (zelfs) 5 jaar laat zien. Zwangerschap lijkt hierdoor een kritieke periode voor deze schade. Waardoor wordt gepleit voor meer preventieve maatregelen tegen roken in de zwangerschap.


PubMed link: hier

Medline link: hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten