zondag 29 januari 2012

IVF voor vrouwen met overgewicht of obesitas?

Bijna 25% van alle vrouwen in de reproductieve leeftijd hebben overgewicht of obesitas. Ook bij een toenemend aantal vrouwen dat medische hulp zoekt voor subfertiliteit is hier sprake van. Is er een associatie tussen overgewicht of obesitas en complicaties of succeskans na ivf?

Koning et al, van het UMC Utrecht, voerden twee systematische reviews uit: 1 naar de associatie tussen BMI en complicaties na ivf en de ander tussen BMI en de succeskans na ivf. In totaal werden 41 studies beoordeeld, 14 over het risico op complicaties en 27 over de succeskans na ivf.

De studies waren van matige kwaliteit en rapporteerden niets over ernstige complicaties als infectie, bloeding, trombose en mortaliteit. In 6 studies werd de relatie tussen BMI en ovariƫlehyperstimulatiesyndroom besproken, in 7 studies de relatie tussen BMI en meerlingzwangerschappen en in 6 studies de relatie tussen BMI en extra-uteriene graviditeit. Er werd geen associatie gevonden tussen overgewicht en het risico op complicaties bij ivf. Er was sprake van een marginale reductie in de kans op een levend geborene bij vrouwen met overgewicht (OR: 0,90; 95% BI: 0,82-1,00). Er was geen associatie tussen de kans op een ongestoorde of klinische zwangerschap en vrouwen met overgewicht of obesitas.

Vrouwen met overgewicht of obesitas lijken niet meer complicaties te hebben na ivf. Ze lijken een enigszins lagere kans op een kind na ivf te hebben ten opzichte van vrouwen met een normaal gewicht. Op basis van de huidige literatuur kan ivf niet geweigerd worden aan vrouwen met overgewicht en obesitas. Het verdient aanbeveling om op grotere schaal ivf-complicaties te registreren.

PubMed link: hier
Bron: NTvG

Geen opmerkingen:

Een reactie posten