Over Gynaecologica

Gynaecologica is begin 2012 opgericht met als doel om enerzijds objectief nieuws, actualiteiten en informatie op het gebied van de gynaecologie en obstetrie te delen met geĆÆnteresseerden, anderzijds te voorzien in onderwijsmateriaal voor o.a. co- en arts-assistenten. Daarnaast is er ruimte voor overige zaken, waarbij gedacht kan worden aan recensies, columns en opmerkelijke nieuwsberichten. Hierbij ligt de focus op optimaal gebruik maken van online services en social media.

Omdat de gynaecologie vele subspecialismen kent probeert Gynaecologica ook vele specialisten te betrekken bij de totstandkoming van items. Alle items die op de site geplaatst worden, zijn door (of onder supervisie van) personen geplaatst die werkzaam zijn binnen de gynaecologie. Dit houdt in dat een zeker wetenschappelijk niveau gewaarborgd blijft en enige voorkennis bij de bezoeker verondersteld kan en mag worden.

Gezien het open karakter van de site is alle informatie ten aller tijde beschikbaar voor iedereen. Echter, het is geenszins de bedoeling dat items van Gynaecologica.nl zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gebruikt voor andere doeleinden. Wanneer u zoekende bent naar medische hulp is het advies de daarvoor geĆ«igende paden te bewandelen, te weten uw eigen huisarts of medisch specialist.

Dank voor uw interesse,
namens Gynaecologica.

M.R. van Dijk