vrijdag 21 april 2017

Kort: Placentaal geneesmiddeltransport

Transporteiwitten in de placenta kunnen effect hebben op geneesmiddeloverdracht tussen moeder en kind. Daud et al. onderzochten in hoeverre aangeboren afwijkingen (5131 cases uit de database EUROCAT NNL versus 31.055 controles uit de prescriptiedatabase Pregnancy IADB.nl) waren geassocieerd met tien placentale transporteiwitten. Van 147 geneesmiddelen die substraat, inductor of inhibitor zijn van deze transporters, waren 58 gebruikt door controles en 28 van deze 58 ook door cases. Er waren geen significante verschillen in aangeboren afwijkingen (PLoSOne).

dinsdag 11 april 2017

Liever woonplaats dan geboorteplaats in akte

Het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen onderzoekt of het mogelijk is de woonplaats van ouders in de geboorteakte en in het paspoort op te nemen, in plaats van de stad waar het kind ter wereld is gekomen. Meer ziekenhuizen zinnen op trucs om aan de voorkeuren van de ouders te voldoen. Eerder werd al bekend dat Amsterdamse ouders liever niet willen dat er Amstelveen of Zaandam op de geboorteakte van hun kind komt te staan. Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen liet weten bevallende Amsterdammers tegemoet te komen door kraamkamers aan te merken als Amsterdams grondgebied. Ook het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven wilde één verloskamer tot Valkenswaards grondgebied verklaren.