woensdag 20 juli 2016

IVF verhoogt risico op borstkanker niet

Vrouwen die in het verleden een ivf-behandeling hebben ondergaan, lopen niet meer risico op het ontwikkelen van borstkanker dan andere vrouwen. Ook niet op een langere termijn, van ruim twintig jaar. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van Erasmus MC-gynaecoloog prof. Curt Burger en epidemioloog prof. Floor van Leeuwen van het Antoni van Leeuwenhoek. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Sandra van den Belt-Dusebout (AvL) in samenwerking met alle twaalf ivf-klinieken in Nederland.

maandag 18 juli 2016

‘Help transgender bij fertiliteitsvraag’

Transgenders en hun partner moeten bij fertiliteits-problemen niet anders worden behandeld dan alleenstaande vrouwen, heteroparen en lesbische paren. Dat staat in een deze maand verschenen NVOG-standpunt over geassisteerde voorplanting. De NVOG-werkgroep beveelt wel terughoudendheid aan, wegens ‘bezorgdheid over het welbevinden van transgender wensouders en hun kinderen’. Er is weinig evidence en fertiliteitspreservatie is in een experimenteel stadium. Het is daarom goed als de fertiliteitszorg voor deze groep in één of twee centra wordt geconcentreerd en als in het behandelteam altijd een gz-psycholoog zit, stelt de werkgroep.

vrijdag 8 juli 2016

Onderzoek naar NIPT als eerste screening mag

Binnenkort kunnen alle zwangere vrouwen desgewenst een NIPT ondergaan, de niet-invasieve test die screent op trisomie-21, -18 en -13. De Gezondheidsraad (GR) adviseert de minister van VWS de proefinvoering van de NIPT als eerste test door te laten gaan. Het NIPT-consortium had hiertoe een aanvraag ingediend. Als de minister het advies overneemt – en alles wijst daarop – zal de NIPT aan alle zwangeren worden aangeboden. Zij hoeven deze niet uit te laten voeren, en ze mogen ook voor de combinatietest kiezen.