woensdag 24 juni 2015

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker niet in geding

Vandaag, 23 juni, heeft minister Schippers (VWS) de Kamer geïnformeerd over de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit naar aanleiding van recente publicaties in NRC over vermeende belangenverstrengeling van prof. Meijer bij dit onderzoek. De minister concludeert dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek gewoon door moet gaan omdat dit meer gezondheidswinst oplevert en minder belastend is voor vrouwen dan het huidige onderzoek. De minister stelt met nadruk dat de wetenschappelijke onderbouwing van het vernieuwde onderzoek niet in het geding is (geweest).

woensdag 17 juni 2015

HPV-vaccin: één keer even goed als 2 of 3

Eén dosis humaan papillomavirusvaccin (Cervarix) geeft mogelijk dezelfde bescherming tegen HPV-16/18 infecties als twee en drie doses. Dat zeggen A.R. Kreimer et al. in The Lancet Oncology. Aan twee fase III-studies deden 26.110 gezonde vrouwen tussen de 15 en 25 jaar mee. Zij zouden drie doses HPV-16/18 vaccin of een controle (hepatitis A) vaccin krijgen. Sommige vrouwen kregen echter minder, bijvoorbeeld doordat ze zwanger raakten.

maandag 15 juni 2015

Zwangere wil hulp bij beslissing prenatale tests

Ruim een derde van de aanstaande ouders wil van de verloskundige of gynaecoloog meer hulp krijgen bij de besluitvorming over prenatale screening. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Linda Martin, waarop zij vandaag promoveert aan het VUmc. Martin onderzocht de dagelijkse praktijk in het huidige programma voor prenatale screening, dat onder meer bestaat uit de combinatietest. Het is de taak van verloskundige of gynaecoloog om zwangeren tijdens de zogenaamde prenatale counseling zodanig te informeren en te begeleiden dat zij weloverwogen keuzes kunnen maken.

dinsdag 9 juni 2015

NIPT voor vroege detectie maligniteiten

Met behulp van de NIPT kunnen ook pre-symptomatische tumoren bij een zwangere vrouw ontdekt worden. Dit rapporteert Frédéric Amant in JAMA Oncology. Door niet alleen naar de trisomieën 21, 18 en 13 te kijken, maar ook uitgebreider DNA-onderzoek te verrichten in het NIPT-materiaal werden onontdekte maligniteiten gevonden. Deze bevindingen suggereren dat de NIPT ook bruikbaar is als nauwkeurige test om maligniteiten in een vroeg stadium te ontdekken bij zwangeren.

maandag 8 juni 2015

Zelf thuis echo's maken

Vanaf komend najaar kunnen zwangeren in Nederland een echoapparaat huren voor thuisgebruik. Het bedrijf BabyWatcher BV uit Ulestraten maakt dat vandaag bekend. Verloskundigenvereniging KNOV en gynaecologen-vereniging NVOG waarschuwen dat de thuisscan niets zegt over de gezondheid van de baby. Ook verwachten ze onnodige onrust. Ontraden zullen ze de thuisecho niet. ‘Het is aan ons als zorgverleners om hierop in te spelen en goede voorlichting te geven.’

woensdag 3 juni 2015

Risico antipsychotica bij zwangere minimaal

Het gebruik van antipsychotica tijdens de zwangerschap leidt niet tot zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie of veneuze trombo-embolie. Dit schrijft Vigod et al. in BMJ. In het onderzoek werden 1021 zwangeren die tijdens de zwangerschap nieuwe antipsychotica gebruikten –zoals quetiapine, olanzapine en risperidon– vergeleken met 1021 zwangeren die deze antipsychotica niet gebruikten. De vrouwen werden één op één gekoppeld aan vergelijkbare vrouwen wat betreft leeftijd, inkomen, mentale gezondheid en het gebruik van zorgvoorzieningen.