woensdag 17 december 2014

Verzoek tot epiduraal verdrievoudigd

Het percentage vrouwen dat met een ruggenprik bevalt is in Nederland in tien jaar verdrievoudigd, zonder een toename van het aantal kunst-verlossingen. Dit blijkt uit onderzoek van Martine Wassen van het MUMC+ en Atrium Medisch Centrum Parkstad. Nederland is één van de weinige Europese landen waar vrouwen alleen op verzoek pijnstilling tijdens de bevalling krijgen. Ondanks de invoering van een landelijke richtlijn kunnen niet alle ziekenhuizen hier 24 uur per dag in voorzien. Wassen adviseert de ruggenprik niet als standaardbehandeling in te voeren en pleit voor betere voorlichting.

dinsdag 16 december 2014

Aantal zwangerschapsafbrekingen gelijk gebleven

In 2013 werden in Nederland 30.601 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Twaalf procent daarvan betrof vrouwen uit het buitenland die voor de abortus naar Nederland kwamen. Het aantal behandelde vrouwen dat in Nederland woonde was 26.758. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met 2012. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de Wet afbreking zwangerschap.

vrijdag 12 december 2014

Migraine tijdens menstruatie kwestie van hormonen

Vrouwen die lijden aan migraine tijdens hun menstruatie hebben een ander hormonaal patroon tijdens de cyclus. Ook de activiteit van een van de hersenzenuwen is anders dan bij vrouwen zonder migraine. Dat hebben wetenschappers van het Erasmus MC en het LUMC ontdekt. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in 'Neurology'. Een adequate behandeling met hormonen is er vooralsnog niet, zegt hoofdonderzoeker Antoinette Maassen van den Brink van het Erasmus MC in de Volkskrant.

maandag 8 december 2014

Beslissen over een ongewenste zwangerschap

Om inzicht te krijgen in de rol van de huisarts bij de besluitvorming van een vrouw over een ongewenste zwangerschap is door onderzoeker Maaike Goenee een dynamische cohortstudie opgezet waarbij tussen 2004 en 2010 gekeken werd naar gegevens over consultvoering door huisartsen bij vrouwen met een ongewenste zwangerschap. Hieruit kwam naar voren dat bij de meesten vrouwen de wens tot abortus provocatus niet veranderde na een huisartsenbezoek, maar dat dit consult wel als belangrijk werd ervaren bij de besluitvorming. De onderzoekers adviseren meer aandacht te schenken aan ongewenste zwangerschap gedurende de medische (voor)opleidingen.

maandag 1 december 2014

HPV-zelftest verhoogt deelname aan bevolkingsonderzoek

Besmetting met HPV verhoogt de kans op het krijgen van baarmoederhalskanker. Vrouwen krijgen vanaf 2016 ook de mogelijkheid het uitstrijkje zelf thuis te doen. Zij hoeven dan niet naar de huisarts. Het aanbieden van een HPV-zelftest als alternatief voor een uitstrijkje kan de deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker flink vergroten. Remko Bosgraaf van het Radboudumc ontdekte dat 80 procent van de gebruikers van een zelftest dit prettiger vond dan een uitstrijkje. Op 2 december promoveert Bosgraaf op zijn onderzoek.