maandag 21 juli 2014

App voor steun na zwangerschapsverlies

Eén op de vier vrouwen krijgt in haar leven één of meerdere miskramen. Vijf op de 1000 baby’s sterft na de 24 weken zwangerschap of tijdens de geboorte.  Zwangerschapsverlies brengt verschillende risico’s met zich mee. Zo hebben vrouwen een verhoogde kans op een depressie en hebben ze vaak te kampen met gevoelens van rouw, verdriet, angst en onbegrip van de buitenwereld. Ook kan zwangerschapsverlies oorzaak zijn van spanningen binnen de relatie. De te ontwikkelen app 'Loss' biedt emotionele steun na zwangerschapsverlies.

vrijdag 18 juli 2014

Pre-eclampsie door verkeerd gevouwen eiwitten?

Samengeklonterde, verkeerd gevouwen (misfolded) eiwitfragmenten in de urine zouden een vroege aanwijzing kunnen zijn voor het ontstaan van pre-eclampsie. Deze eiwitten zijn met een eenvoudige test aan te tonen. Mogelijk leidt deze vinding van Irina Buhimschi e.a. tot beter inzicht in de pathofysiologie van pre-eclampsie. Ze schrijven erover in Science Translational Medicine. De fragmenten (aggregaten) zijn makkelijk aan te tonen met behulp van de kleurstof congorood. Deze wordt doorgaans gebruikt om amyloïden aan te kleuren. 

vrijdag 11 juli 2014

Regeling late zwangerschapsafbreking aangepast

Er wordt minder vaak melding gedaan van late zwangerschapsafbrekingen en van levensbeëindiging van pasgeborenen dan reëel is. Daarom wordt de ‘Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen’ aangepast. Dat schrijven minister Schippers van VWS en minister Opstelten van V&J in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling moet in het voorjaar van 2015 van start gaan.

donderdag 3 juli 2014

Verbeteren geboortezorg door preventie en maatzorg

De geboortezorg in Nederland is flink in beweging. De zorgverleners werken nauwer samen dan voorheen en de (acute) zorg bij bevallingen is de afgelopen drie jaar duidelijk verbeterd. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Echter, geïntegreerde zorg, waarbij alle betrokkenen naadloos op elkaar aansluiten, is in grote delen van het land nog een stip op de horizon en op het gebied van de preventie en maatzorg voor vrouwen in achterstandssituaties laten de zorgverleners nog kansen liggen.