maandag 31 maart 2014

NIPT vanaf 1 april ook in Nederland

Vanaf 1 april 2014 mogen de Nederlandse UMC's starten met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Afgelopen week werd de vergunning afgegeven door de Minister van Volksgezondheid. NIPT is een bloedtest voor zwangeren om na te gaan of het ongeboren kind een extra chromosoom 21 (Down syndroom), 13 of 18 heeft. NIPT wordt in Nederland aangeboden binnen de TRIDENT-studie. VUmc heeft de aanvraag bij VWS gedaan namens alle UMC's. Vooralsnog geldt de vergunning dan ook alleen binnen de acht universitaire centra voor prenatale diagnostiek.

zondag 30 maart 2014

KNOV: Babysterfte daalt verder

Uit de nieuwe cijfers van de Stichting Perinatale Registratie Nederland (2012) blijkt dat het sterftecijfer in 2012 in vergelijking met ruim tien jaar geleden (2001) met 28 procent is gedaald. Van de ruim 175.000 kinderen die in 2012 geboren zijn, zijn 1.491 kinderen doodgeboren of overleden in de eerste vier levensweken. De grootste sterfte treedt op bij zeer vroeg geboren kinderen, tussen de 22ste en de 27ste zwangerschapsweek. Dit is 68% van de totale sterfte (1.018 kinderen). Het percentage sterfte van voldragen baby’s, vanaf 37 weken zwangerschap, is sinds 2001 gedaald van 3,8 naar 2,0 per duizend baby’s. Een daling van maar liefst 47%.

maandag 24 maart 2014

Erasmus MC doet onderzoek naar pre-eclampsie

In Europees verband neemt het Erasmus MC deel aan een nieuw onderzoek naar voorspellende tests voor pre-eclampsie. Het doel is het verbeteren van zwangerschapsuitkomsten door middel van vroege opsporing. Dit maakt het mogelijk zorg op maat te kunnen bieden aan de zwangere vrouw. Zwangerschapsvergiftiging is de belangrijkste oorzaak van moedersterfte in Europa. Wereldwijd overlijden jaarlijks 70.000 tot 80.000 moeders als gevolg van deze ziekte. Daarnaast is het de oorzaak van het overlijden van 500.000 baby’s, die als gevolg van de ziekte van de moeder te klein of te vroeg worden geboren.

vrijdag 21 maart 2014

Vitamine A in dieet zwangere bepaalt afweer nakomelingen

Het binnenkrijgen van te weinig vitamine A tijdens de zwangerschap zal waarschijnlijk leiden tot een verminderde afweer bij de nakomelingen, wanneer die volwassen zijn. Dat concluderen onderzoekers in de groep van Reina Mebius van VU medisch centrum in Amsterdam in samenwerking met binnen- en buitenlandse onderzoeksgroepen op basis van voortplantingsexperimenten met muizen. Deze onderzoeksresultaten zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.