dinsdag 25 februari 2014

Gezondheidsraad België adviseert minder echo's

De Hoge Gezondheidsraad pleit ervoor om alleen nog medische echografieën uit te laten voeren tijdens de zwangerschap. Niet-medische echo’s (bijvoorbeeld als video-aandenken) worden afgeraden.  Op vraag van federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) sprak de HGR zich in een advies uit over de veiligheid van medische en niet-medische prenatale echografieën. Door een alsmaar bredere waaier aan niet-medische echo’s en hun toenemende populariteit drong de vraag naar de veiligheid van deze echografieën zich op. Het gaat onder meer om zogenaamde ‘pret-echo’s’ of ‘souvenir-echo’s’.

maandag 24 februari 2014

Onderzoek Van Gerven (SP) naar verloskundige zorg


SP-Kamerlid Henk van Gerven start een uitgebreide enquête onder verloskundigen. Van Gerven: ‘Ik wil graag weten hoe het nu staat met de verloskundige zorg in Nederland. De zorg heeft veel te maken met fusies en sluiting van verloskundige afdelingen en ik wil weten hoe de mensen op de werkvloer tegen deze ontwikkeling aankijken.' De enquête wordt echter door anderen gezien als symboolpolitiek, omdat niet alle betrokkenen binnen het werkveld uitgenodigd worden voor deelname.

donderdag 20 februari 2014

Erasmus MC organiseert landelijke PCOS-informatiedag

PCOSHet Erasmus MC organiseert op 22 maart 2014 een landelijke informatiedag over PCOS omdat de diagnose PCOS voor veel vrouwen een grote impact heeft op hun leven. Het verklaart vaak de klachten die vrouwen al lange tijd hebben, maar PCOS roept ook veel vragen en zorgen op. In de ochtend zullen verschillende vrouwen met PCOS vertellen over hun ervaringen. Prof. Joop Laven zal daarbij algemene uitleg geven over PCOS en vragen beantwoorden.

woensdag 19 februari 2014

Besneden vrouw betaalt hersteloperatie zelf

Nederlandse slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking (VGV) die een hersteloperatie willen, moeten deze meestal zelf betalen. Dit in tegenstelling tot hun lotgenoten in bijvoorbeeld Frankrijk. Sinds 2009 is reconstructieve chirurgie in Nederland mogelijk. Een werkgroep van gynaecologen en een plastisch chirurg schrijft momenteel aan het protocol Reconstructieve chirurgie na vrouwelijke genitale verminking. Ze hopen dat halverwege dit jaar te publiceren. De werkgroep is van mening dat genitale reconstructie een plaats verdient in het overheidsbeleid rond VGV. Dat is tot nu toe sterk gericht op bewustwording en strafrechtelijke vervolging van de uitvoerders. Er is echter een groep van circa 28.000 vrouwen in Nederland voor wie deze preventieve maatregelen te laat komen.

dinsdag 11 februari 2014

Test op HPV-DNA: uitstrijkje door arts of patiënt?

Het is mogelijk om een voorstadium van baarmoederhalskanker op te sporen of uit te sluiten door te screenen op HPV-DNA in vaginale monsters. Het blijkt nu dat de HPV-screening minder nauwkeurig is in monsters die patiënten bij zichzelf afnemen, dan HPV-DNA-screening of cytologisch onderzoek van cervixmonsters die door een arts zijn afgenomen. Deze screening op baarmoederhalskanker moet daarom primair bij de dokter plaatsvinden, zo stellen Marc Arbyn van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (Brussel) en zijn collega’s op basis van hun meta-analyse in The Lancet Oncology.

woensdag 5 februari 2014

Sparen eileider bij EUG is onnodig

Een eileidersparende (tubotomie) operatie bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (EUG) heeft geen voordeel boven een operatie waarbij de eileider wordt verwijderd. De eileidersparende operatie vergroot de kans op een toekomstige zwangerschap niet. Dit blijkt uit een artikel in The Lancet over onderzoek dat door het AMC is geleid en dat vandaag online wordt gepubliceerd. Het al dan niet weghalen van de eileider bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap staat ter discussie. Bij zo’n zwangerschap komt de bevruchte eicel niet in de baarmoeder, maar blijft ‘steken’ in de eileider. Dit komt grofweg bij één op de honderd tot tweehonderd zwangerschappen voor.