maandag 29 juli 2013

Risico op autisme niet verhoogd bij ivf-kinderen

Kinderen die geboren worden na ivf hebben geen verhoogd risico op autisme ten opzichte van kinderen uit spontane zwangerschappen, maar wel een licht verhoogd risico op mentale retardatie. Dat concluderen Sven Sandin en collega’s in JAMA. Zij onderzochten de relatie tussen ivf en het ontstaan van autisme en mentale retardatie. Daarvoor verzamelden zij uit Zweedse nationale gezondheidsregisters informatie over alle kinderen die tussen 1982 en 2008 geboren werden, en volgden hen tot en met december 2009. Ze maakten onderscheid tussen ivf met en zonder intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), ingevroren of ‘verse’ embryo’s, en tussen geëjaculeerd of chirurgisch verkregen sperma.

vrijdag 19 juli 2013

Oplossingsgerichte verloskunde voor niet-westerse vrouwen

Verloskundige zorg aan niet-westerse vrouwen kan door belemmeringen zoals een taalbarrière of gebrek aan kennis over het zorgsysteem moeizaam verlopen, en vraagt dan om een oplossingsgerichte aanpak. Deze problemen en hun aanpak moeten in de opleiding verloskunde en bijscholings-programma’s voor verloskundigen worden opgenomen, zo stellen onderzoekers van het NIVEL, de AVAG en VUmc in het International Journal of Nursing studies.

maandag 15 juli 2013

Laagrisicozwangerschap thuis beter af

Vrouwen met een laagrisicozwangerschap hebben bij een thuisbevalling minder vaak ernstige complicaties dan wanneer zij ervoor kiezen om in het ziekenhuis te bevallen. Dat schrijven Ank de Jonge (VUmc) en collega’s in BMJ. Omdat vrouwen vaak vanwege een gevoel van veiligheid kiezen voor een ziekenhuisbevalling, onderzochten de auteurs of dit gevoel ook klopt. Zij combineerden bevallingsgegevens (augustus 2004 tot augustus 2006) van de Stichting Perinatale Registratie Nederland met gegevens uit de ‘Landelijke studie naar etnische verschillen in maternale morbiditeit in Nederland’ (LEMMoN).

vrijdag 12 juli 2013

Consanguiniteit verhoogt onvruchtbaarheid

Onderzoekers van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het UZ Brussel o.l.v. prof. dr. Human Mousavi Fatemi heeft aangetoond dat koppels die familie van elkaar zijn (consanguine koppels) een belangrijke oorzaak zijn van de relatief grotere onvruchtbaarheid in het Midden-Oosten. Zij ontdekten dat dochters met consanguine ouders tegen de leeftijd van 20 jaar een extreem lage ovariële reserve hebben die normaal pas terug te vinden is bij 40-jarige vrouwen. Wereldwijd heeft 20% van de kinderen consanguine ouders.

maandag 8 juli 2013

FDA keurt Brisdelle goed

De FDA heeft het gebruik van Brisdelle goedgekeurd bij de behandeling van opvliegers tijdens de overgang. Brisdelle bevat paroxetine en is het enige niet-hormonale middel tegen opvliegers dat door de FDA is goedgekeurd. Opvliegers komen bij 75 procent van de vrouwen in de overgang voor. Vrouwen kunnen hier wel vijf jaar of langer last van hebben. Opvliegers zijn niet levensbedreigend, maar kunnen wel leiden tot ongemak en slaaptekort.