woensdag 26 juni 2013

NovaSure behandeling aantoonbaar beter

Vrouwen kunnen relatief eenvoudig verlost worden van hevig menstrueel bloedverlies middels endometriumablatie. De NovaSure behandeling blijkt hierbij superieur aan andere vergelijkbare technieken. Deze snelle, eenmalige behandeling vindt poliklinisch onder lokale verdoving plaats én dit vinden de meeste vrouwen ook acceptabel. Dit concludeert gynaecoloog in opleiding Josien Penninx in het promotieonderzoek dat zij uitvoerde in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

vrijdag 21 juni 2013

PTSS na partus is taboe

Negen procent van de vrouwen vindt de bevalling een traumatische ervaring. Jaarlijks ontwikkelt zich bij ruim 2000 vrouwen een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) na de bevalling. Dit stelde UMCG-onderzoeker en gynaecoloog in opleiding Claire Stramrood vast. Veel vrouwen durven na een traumatisch ervaren bevalling nooit meer zwanger te worden, of ‘eisen’ een geplande keizersnede in een volgende zwangerschap. “Er rust een taboe op psychische aandoeningen bij zwangeren en kraamvrouwen, terwijl veel vrouwen hiermee te maken krijgen. Ik pleit voor betere signalering van PTSS na de bevalling”, zegt Stramrood.

donderdag 20 juni 2013

Metformine: kans op zwangerschap bij PCOS gelijk

Bij vrouwen met polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) neemt de kans op een zwangerschap niet toe door metformine toe te voegen aan de behandeling met clomifeen. Dat blijkt uit onderzoek van gynaecologe Etelka Moll van het AMC, waarop zij onlangs promoveerde. "Eerdere, kleine onderzoeken suggereerden dat na behandeling met metformine vaker een eisprong of zwangerschap optrad. Daarom hebben wij een gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd naar het effect van metformine op de zwangerschapskans bij vrouwen met PCOS.”

woensdag 19 juni 2013

Neonaat uitzuigen niet nodig

Het afvegen van het gelaat van een levendige pasgeborene is even veilig als oronasofaryngeaal uitzuigen. Dat blijkt uit een RCT onder 488 pasgeborenen in het universiteitsziekenhuis van het Amerikaanse Birmingham in Alabama. De conclusies van het onderzoek ondersteunen de aanbevelingen in zowel Amerikaanse als Nederlandse nationale reanimatierichtlijnen voor pasgeboren, die routinematig uitzuigen afraden.

zondag 16 juni 2013

Minder complicaties bij vrouwen die thuis bevallen

Vrouwen die thuis bevallen, hebben - mits ze niet in een risicogroep vallen - minder kans op ernstige complicaties dan vrouwen met een geplande bevalling in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een studie onder leiding van onderzoekers van VU medisch centrum. Zij publiceren hun resultaten 14 juni in het gerenommeerde British Medical Journal. De auteurs benadrukken wel dat de kans op ernstige complicaties sowieso klein is en dat hun bevindingen alleen significant zijn voor vrouwen die al eerder zijn bevallen.

woensdag 12 juni 2013

Vroeggeboorte door obesitas

Obese vrouwen hebben een hoger risico op vroeggeboorte. Dit is een conclusie uit een studie, van  Zweedse onderzoekers onder leiding van Sven Cnattingius, welke recent gepubliceerd werd in JAMA. Niet alleen bij zwangerschapsaandoeningen gerelateerd aan obesitas, maar ook bij spontane vroeggeboortes werd deze verhoogde kans gezien.

dinsdag 11 juni 2013

Pelvic Care Center: vrouw op ieder specialisme

Het Pelvic Care Center van het azM / Maastricht UMC+ heeft sinds kort voor ieder vakgebied minimaal één vrouwelijke specialist beschikbaar. Dat is relevant aangezien veel vrouwen met bekkenbodemklachten er de voorkeur aan geven behandeld te worden door een vrouwelijke specialist. Voor zover bekend is het Maastrichtse Pelvic Care Center het enige centrum voor bekkenbodemproblematiek in Nederland dat deze faciliteit aanbiedt.

zondag 2 juni 2013

Pazopanib vertraagt recidief ovariumcarcinoom

Op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology in Chicago werd een studie over Votrient (pazopanib) gepresenteerd. Het middel van GlaxoSmithKline, dat neovascularisatie tegen gaat en hiervoor reeds gebruikt wordt bij nierkanker en sarcomen, laat in een klinisch onderzoek van Du Bois et al. zien de relaps van ovariumcarcinoom met enkele maanden te kunnen vertragen.