woensdag 22 mei 2013

Jodiumdeficiëntie niet goed voor foetus

Milde tot matige jodiumdeficiëntie in het eerste trimester van de zwangerschap beïnvloedt de mentale ontwikkeling van kinderen in negatieve zin. Dit blijkt uit Engels onderzoek van Sarah Bath dat binnenkort in The Lancet gepubliceerd zal worden. Tweederde van de onderzochte vrouwen had naar schatting een jodiumdeficientie. Kinderen van vrouwen met een jodiumdeficiëntie scoorden op negenjarige leeftijd slechter op verbaal IQ en lezen. Dit verschil was al zichtbaar bij een mild-tot-matige deficiëntie, ondanks correctie voor bekende factoren die IQ en leesvaardigheid beïnvloeden.

donderdag 16 mei 2013

Altijd inleiden bij 42 weken zwangerschap

Alle vrouwen die 42 weken zwanger zijn, zouden standaard een inleiding (kunstmatige opwekking bevalling) moeten krijgen. Langer afwachten op een bevalling brengt namelijk grotere risico’s voor moeder en kind met zich mee. Dat concludeert klinisch verloskundige Corine Verhoeven van Máxima Medisch Centrum na medisch- wetenschappelijk onderzoek. Zij promoveert met haar onderzoek op 16 mei aan de Universiteit van Amsterdam.

maandag 13 mei 2013

Meer ontwikkelingsproblemen bij matig prematuren dan gedacht

Kinderen die 4 tot 8 weken te vroeg worden geboren, hebben meer kans op ontwikkelingsproblemen dan eerder werd gedacht. Dit blijkt uit de Pinkeltje-studie die UMCG-kinderarts en neonatoloog Jorien Kerstjens heeft opgezet. “Zo’n 7% van alle kinderen in Nederland wordt te vroeg geboren en het overgrote deel daarvan (70-85%) valt in deze groep,” vertelt Kerstjens. “Het is een ‘vergeten’ groep die helemaal geen extra ontwikkelings-follow-up krijgt binnen de kindergeneeskunde, in tegenstelling tot kinderen die meer dan acht weken te vroeg worden geboren, de ‘echte’ prematuren.”

zaterdag 4 mei 2013

Weer een variant: de patiëntvriendelijke sectio

Moeders die een geplande keizersnede ondergaan in Meander Medisch Centrum, kunnen binnenkort meekijken als hun kindje wordt geboren. Gynaecologen van het ziekenhuis ontwikkelden hiervoor een operatiedoek met venster. Als eerste ziekenhuis in Nederland introduceert Meander Medisch Centrum deze patiëntvriendelijke en bovendien steriele manier van meekijken.

vrijdag 3 mei 2013

Verloskundigen missen risico’s

Vier deskundigen van het Erasmus MC bepleiten dat ook niet-medische risico’s meetellen bij de vraag of een zwangere vrouw het beste kan bevallen bij een verloskundige of gynaecoloog. De risico's die nu geen rol spelen, houden verband met armoede en leefstijl. Denk aan roken, veel alcohol drinken, ongezond eten, overgewicht, ruzie, partnermishandeling en een slechte woning. Zulke gevaren staan niet op de verloskundige indicatielijst.