maandag 22 april 2013

Geen verhoogde kans op zwangerschap met metformine

Een combinatie van clomifeen en metformine blijkt de kans op zwangerschap niet te vergroten. Vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) hebben vaak een verstoorde suikerstofwisseling. Dit heeft invloed op de hormoonstofhuishouding en daarmee een negatief effect op de eisprong. Etelka Moll onderzocht metformine, een medicijn dat ingrijpt op deze suikerstofwisseling.

woensdag 17 april 2013

Pre-eclampsie leidt tot diabetes bij moeder

Vrouwen met zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie hebben, net als vrouwen met diabetes gravidarum, een verhoogd risico om diabetes mellitus te ontwikkelen. Dat blijkt uit Canadees onderzoek door Denice Feig e.a. dat deze week is gepubliceerd in PLoS Medicine. In een retrospectieve cohortstudie werden de obstetrische gegevens van ruim een miljoen vrouwen vergeleken en geanalyseerd met gegevens uit de Canadese diabetesdatabank.

maandag 15 april 2013

Studie kraambedpsychose bekroond

Psychiater dr. Veerle Bergink heeft de Ramaermedaille van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontvangen. Ze kreeg deze voor haar onderzoek naar kraambedpsychose. De medaille wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt voor ‘de meest verdienstelijke bijdrage op het gebied van de psychiatrische wetenschap’. Erasmus MC-psychiater Bergink ontving de prijs 12 april, in Maastricht.

zaterdag 13 april 2013

Aantal abortussen blijft dalen

In Nederland werden in 2011 totaal 31.707 abortussen verricht. Dit is lager dan in de voorgaande jaren. Er worden minder abortussen verricht bij in Nederland wonende vrouwen en de dalende trend bij tieners houdt aan. Nederland behoort daarmee wereldwijd, evenals in voorgaande jaren, tot de landen met de laagste abortuscijfers. Op grond van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) jaarlijks de gegevens over alle abortussen (inclusief de zogeheten overtijdsbehandelingen) die in Nederland zijn uitgevoerd.

donderdag 11 april 2013

Lilian Wirken licht haar nieuwe boek toe

Lilian Wirken is moeder, verloskundige sinds 2000 en auteur van het boek 'Als bevallen spannend is'. Zij heeft ruime ervaring met het begeleiden van zwangerschappen en bevallingen in de eerste lijn en heeft haar ervaring en kennis gebundeld in haar boek. Inmiddels lis het boek te koop en zijn er vele lovende kritieken op haar site te lezen. Al met al voldoende redenen voor Gynaecologica om nader kennis te maken en te vernemen wat Wirken heeft bewogen tot het schrijven van dit boek.

woensdag 10 april 2013

Menarche komt steeds eerder

De menarche treedt bij Nederlandse meisjes steeds eerder op. In 1997 bij de vierde landelijke groeistudie was de gemiddelde leeftijd 13,15 jaar, in 2009 was dit gedaald naar 13,05 jaar. Bij meisjes van Turkse origine daalde de leeftijd van 12,8 jaar in 1997, naar 12,5 jaar in 2009. Datzelfde geldt voor de meisjes van Marokkaanse herkomst: van 12,9 jaar in 1997, naar 12,6 jaar in 2009. Deze cijfers komen uit de landelijk groeistudies uitgevoerd door Emgo+ instituut van het VUmc i.s.m. TNO Leiden en het LUMC. De uitkomsten zijn deze week gepubliceerd in PLOS one, een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

maandag 8 april 2013

Waterinjectie als pijnstilling durante partu

Op de site van KNOV is te lezen dat verloskundigen in Nederland vanaf 1 juli 2013 vrouwen durante partu injecties met steriel water kunnen geven ter pijnstilling. Gezien de toenemende vraag naar pijnbestrijding bij bevallingen kan dit een goed én goedkoper alternatief zijn vergeleken met medicamenteuze behandelingen. Volgens de NVOG en NVA  is het echter te vroeg om waterinjecties als standaardbehandeling in te voeren tegen pijn bij het bevallen.

woensdag 3 april 2013

Veilige bloedtest spoort downsyndroom op in de zwangerschap

Met een genetische niet-invasieve bloedtest (NIPT, Non-Invasieve Prenatale Test) kan het erfelijkheidsmateriaal van het ongeboren kind onderzocht worden op Downsyndroom. Gynaecologen en genetici uit de acht universitair medische centra in Nederland slaan de handen in elkaar binnen een landelijk NIPT consortium om zwangeren deze veilige niet-invasieve bloedtest aan te bieden. Op dit moment kan Downsyndroom met 100% zekerheid worden vastgesteld met genetisch onderzoek.

maandag 1 april 2013

Antepartum sneltest voor GBS

Onderzoekers uit Houston, Texas (Faro et al.) hebben een nieuwe diagnostische test ontwikkeld welke in 6,5 uur uitsluitsel kan geven of er bij vrouwen, antepartum, sprake is van kolonisatie met Groep-B-Streptococcen. Huidige tests nemen veel meer tijd in beslag, waardoor de noodzaak m.b.t. het toedienen van anti-biotica soms onduidelijk blijft en er eerder gekozen kan worden voor profylactische toediening i.p.v. therapeutische. De resultaten van de nieuwe test zijn recent gepubliceerd in 'Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology' en laten een sensitiviteit van 97.1% en een specificiteit van 88.4% zien. De onderzoeksgroep van Faro claimt dat deze nieuwe test het onnodig toedienen van antibiotica kan terugdringen.