zaterdag 28 april 2012

Gevolgen van conisatie op neonaat

Belgisch onderzoek van Marie van Hentenrijck en Philippe Simon, onlangs gepubliceerd in European Journal of Obstetrics & Gynecology, laat zien dat conisatie van de cervix als belangrijke risicofactor geldt voor o.a. het prematuur scheuren van de vliezen en premature geboorte. In de studie werden de obstetrische en neonatale uitkomst van 106 zwangeren met een conisatie in de voorgeschiedenis vergeleken met 212 zwangere vrouwen zonder conisatie.

woensdag 25 april 2012

Afwachtend beleid bij gebroken vliezen

Het inleiden van een bevalling bij vrouwen van wie de vliezen gebroken zijn na een zwangerschap tussen 34 en 37 weken, leidt niet tot een beter resultaat dan het alternatief: afwachten. Dat blijkt uit een onderzoek onder vrouwen door heel Nederland, dat is geïniteerd door gynaceologen van het Maastricht UMC+. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in PLoS Medicine. Eerste auteur is David van der Ham, die sinds kort in het Martini Ziekenhuis in Groningen werkt. Vruchtwater beschermt moeder en baby tegen infecties. Als de vliezen breken voordat de baby volledig is ontwikkeld, is er een verhoogd risico op een ontsteking van de baarmoeder of moederkoek.

dinsdag 24 april 2012

Eiceldonatie: decadentie of een goed idee?

Begin april is het UMC Utrecht gestart met de werving van eiceldonoren voor de eicelbank. Het voornemen van gynaecoloog Bart Fauser om een eicelbank op te zetten, leidde eerder tot de nodige opschudding. "De eicelbank in Utrecht krijgt wel subsidie, terwijl stamcelbanken voor mensen met levensbedreigende ziektes dat niet krijgt. Dit zou omgekeerd moeten zijn", stelt journalist Isabelle Buhre in NRC Handelsblad. Het vergoeden van eiceldonatie en IVF-behandelingen is pure decadentie, schrijft Buhre. 

maandag 23 april 2012

Paracetamol IV of pethidine durante partu?

Op 16 april publiceerde Elbohoty et al. in het International Journal of Gynecology & Obstetrics een studie waarin pijnstilling durante partu werd geëvalueerd. In deze gerandomiseerde studie uit Egypte werd bij 102 vrouwen die voor de eerste keer gingen bevallen gekeken wat de beste pijnstilling was. De ene groep (n=52) ontving intraveneus paracetamol per infuus, de andere groep (n=50) kreeg pethidine intraveneus per injectie. Als primaire uitkomstmaat werd de VAS-score gehanteerd, op zowel 15, 60, 120, 180 als 240 minuten na toediening. Resultaten laten zien dat alléén bij de meting na 15 minuten de vrouwen uit de pethidinegroep significant minder pijn aangaven. Bij de latere metingen bleken beide middelen even effectief, met als kanttekening dat in deze studie maar liefst 64% van de pethidinegroep klachten had van bijwerkingen als misselijkheid en slaperigheid.

Pubmed-link: hier

Gynaecoloog Verhoeff benoemd tot Ridder

Gynaecoloog dr. Arie Verhoeff van het Maasstad Ziekenhuis is vrijdag 20 april onderscheiden met een lintje. Voor zijn bijdrage aan de voortplantingsgeneeskunde in Nederland is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester D. van der Borg van de gemeente Graafstroom, de woonplaats van Verhoeff, heeft hem de versierselen opgespeld tijdens een IVF-symposium in het Rotterdamse ziekenhuis. Dit symposium werd gehouden ter ere van het 30-jarig bestaan van de voortplantingsgeneeskunde in het ziekenhuis.

Rokers komen eerder in de overgang

Drinken, roken en overgewicht beïnvloeden het moment waarop een vrouw in de overgang komt. Dit blijkt uit onderzoek van het Britse Institute of Cancer Research gepubliceerd in de nieuwe editie van American Journal of Epidemiology. Een groep van 50.678 vrouwen van 40-98 jaar vulde vragenlijsten in over hun gewicht, dieet, beweegpatroon en het moment waarop hun menopauze begon. Analyse liet zien dat roken de grootste impact heeft. Rokers komen zo’n twee jaar eerder in de overgang terwijl overgewicht juist het omgekeerde effect lijkt te hebben. Obesitas geeft bij vrouwen gemiddeld een jaar later pas overgangsverschijnselen. De menopauze begint ook iets later bij vegetariërs, vrouwen die dagelijks meer dan twee glazen alcohol drinken tussen hun 25e en 49e levensjaar en fanatieke sporters.

Pubmed-link:
hier

donderdag 19 april 2012

Opmerkelijk: Yoga verbetert PCOS

Opmerkelijk Indiaas onderzoek gepubliceerd in het International Journal of Gynecology & Obstetrics laat zien dat bij jonge vrouwen tussen de 15 en 18 jaar oud, bekend met PCOS volgens de Rotterdam criteria, yoga een significant beter effect heeft op het glucose- en insulinemetabolisme (P<0.05) ten opzichte van conventionele inspanning.  Gedurende 12 weken kreeg de ene groep (n=42) dagelijks yoga en meditatie, de andere groep (n=43) therapie middels aerobics. Vervolgens werden bloedwaarden van voor en na deze 12 weken therapie met elkaar vergeleken. Hierbij liet de yoga-groep een significante verbetering zien m.b.t. het nuchter glucose (FBG), nuchter insuline (FI) en de serumlevels van triglyceriden, LDL, VLDL, totaal cholesterol (TC) en TC/HDL ratio ten opzichte van de andere groep, maar bleek de HDL-waarde niet significant verbeterd. Ook lieten de BMI, heup- en taille-omtrek en waist-to-hip ratio geen significante verbetering zien.

Pubmed-link: hier

Post-operatief mobiliseren als vitale functie

Vorig weekend hebben onderzoekers van Loyala University Health System hun resultaten m.b.t. het post-operatief herstel van patiënten (n=146) gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de Society of Gynecologic Surgeons in Baltimore. Het uitgevoerde onderzoek richtte zich met name op het aanmoedigen tot mobiliseren van patiënten na het ondergaan van een gynaecologische operatie, waarbij het aantal stappen geteld werd met een pedometer. Opvallende resultaat hierbij was dat patiënten bij aanmoediging gemiddeld 80 stappen zetten, maar zonder aanmoediging gemiddeld 87. Daarnaast liep maar liefst 12% helemaal niet gedurende hun opname.

woensdag 18 april 2012

CWZ koploper behandeling stressincontinentie

Het CWZ behoort tot de 7 koploperziekenhuizen bij de behandeling van ongewild urineverlies. Dit blijkt uit een test stressincontinentie die de Consumentenbond uitvoerde aan de hand van kwaliteitsgegevens over 2010. Belangrijk criterium is de aanwezigheid van een centrum voor bekkenbodemproblematiek. In het CWZ is dat de 'vrouwenpoli'. Hierin werken zorgverleners van verschillende disciplines (urologie, gynaecologie, fysiotherapie) samen. Een ander criterium is dat er meer dan 500 vrouwen behandeld zijn voor stressincontinentie en meer dan 25 vrouwen geopereerd zijn aan deze aandoening. Het CWZ haalt deze aantallen ruimschoots, wat betekent dat er veel (operatie)ervaring is bij de behandelaars. De koploperziekenhuizen presteren beter dan de ziekenhuizen in de middenmoot of achteraan op de lijst. 'Daarom is het bij een operatie verstandig een ziekenhuis te kiezen dat de ingreep vaker uitvoert' aldus de Consumentenbond.

Bron: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Urine-incontinentie 20 jaar na de partus

Recent Zweeds onderzoek van Gyhagen et al. laat de prevalentie van urine-incontinentie en risicofactoren hiervoor zien bij vrouwen, 20 jaar na één vaginale partus of één sectio caesarea. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in BJOG. Geconcludeerd werd dat, ten opzichte van één sectio caesarea in de voorgeschiedenis, een vaginale partus het risico op urine-incontinentie met 67% verhoogd. Daarnaast was er een risicoverhoging van 275% dat deze klachten langer dan 10 jaar persisteerden. De belangrijkste boodschap die de onderzoekers willen meegeven is dat de maternale BMI één van de meest belangrijke risicofactoren is.

dinsdag 17 april 2012

Luchtkwaliteit beïnvloedt mogelijk gezondheid moeder en kind

Rotterdamse vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan hogere concentraties luchtverontreiniging hebben een gemiddeld hogere bloeddruk dan vrouwen die aan lagere concentraties zijn blootgesteld. Ook hebben zij een grotere kans om zwangerschapshypertensie te ontwikkelen. Daarnaast hebben de hoogblootgestelde moeders een grotere kans om te bevallen van een te vroeg geboren kind, en hebben de kinderen een lager geboortegewicht. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Erasmus MC en TNO in de grootschalige Generation R Studie. Onderzoekster Edith van den Hooven promoveert op dit onderzoek op 19 april aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

maandag 16 april 2012

HST continueren na myocard infarct?

Recent Deens onderzoek van o.a. Ditte-Marie Bretler en professor Gislason, gepubliceerd in BMJ eind maart jongstleden, laat zien dat vrouwen die hormonale substitutietherapie (HST) ontvingen en bleven gebruiken na een myocard infarct, geen verhoogd risico hebben op reïnfarcering. Deze conclusie werd getrokken na het analyseren van 3322 vrouwen van 40 jaar of ouder, met een myocard infarct in de voorgeschiedenis (>30 dagen, <360 dagen), die HST ontvingen. In het totaal kregen 282 vrouwen (8.5%) een recidief infarct, overleden 218 vrouwen (6.6%) op basis van een andere cardiale oorzaak en overleden 357 vrouwen (10.7%) gedurende de follow-up door overige oorzaken. Vrouwen die gestopt waren met HST hadden geen significant lager risico op overlijden door een recidief infarct (HR 0.90, 95% CI 0.68-1.19), cardiovasculaire problematiek (HR 1.21, 95% CI 0.90-1.19) of een andere doodsoorzaak (HR 0.54, 95% CI 0.34-0.86). Ondanks dat deze conclusie geen voorkeur laat zien van een te kiezen beleid, geeft dit volgens de onderzoekers wél aan dat de ernst van de (menopauzale) klachten waarvoor de HST is voorgeschreven kan bepalen deze alsnog te continueren na een myocard infarct.

Bron: BMJ

Schippers ‘verrast’ over Zwolse verloskunde

Minister Schippers is ‘onaangenaam verrast’ door het bericht dat de gynaecologen in Meppel en Zwolle de verloskundige zorg al op 1 juli in Zwolle willen concentreren. Zij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Begin april stelden de gynaecologen tijdens een persconferentie dat de concentratie van de verloskundige zorg per 1 juli geëffectueerd zou moeten zijn, mits op dat moment aan de voorwaarden zou zijn voldaan: de acute verloskundige zorg zou even goed bereikbaar moeten zijn als nu, en de samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen zou moeten zijn verbeterd. De minister noemt de persconferentie ‘ontijdig’: onderzoek naar een mogelijke extra ambulancepost loopt nog, en tot concrete samenwerkingsafspraken is het nog niet gekomen.

zondag 15 april 2012

Indicaties voor invriezen eicellen vastgesteld

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft vastgesteld bij welke indicaties het invriezen (‘vitrificatie’) van eigen eicellen onder de basisverzekering valt. Dat is onder andere het geval bij behandelingen met chemotherapie die een risico op een permanente vruchtbaarheidsstoornis met zich meebrengen en radiotherapeutische behandelingen waarbij de straling permanente schade aan de eierstokken kan veroorzaken.

KNMG wijst oproep tot verplichte anticonceptie af

Ernstig verslaafden, psychiatrisch patiënten en verstandelijk gehandicapten moeten gedwongen kunnen worden tot het gebruik van anticonceptie. Oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Pieter van Vollenhoven pleit vrijdagavond in televisieprogramma Zembla voor een wetswijziging die dat mogelijk maakt.

donderdag 12 april 2012

Ovariumtransplantatie en zwangerschap

Onderzoekers zijn erg positief over de ontwikkelingen op het gebied van ovariumtransplantatie. Vrouwen die een behandeling moeten ondergaan, bijvoorbeeld in verband met een maligniteit, kunnen toch zwanger raken door reeds voor het begin van de therapie (een deel van) één van de ovaria in te laten vriezen. Geruime tijd na de therapie kan dit weefsel vervolgens teruggeplaatst worden, hetgeen inmiddels al tot meerdere zwangerschappen heeft geleid.

Bevallen in weekend of doordeweeks?

Om te zien of er een relatie is tussen het risico op neonatale sterfte en het moment van de partus analyseerde  Getachew Dagne, universitair docent aan de University of South Florida, een cohort van alle eenlingen geboren in de staat Missouri tussen 1989 en 1997. De resultaten hiervan zijn onlangs online gepubliceerd in het Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. Geconcludeerd werd dat de kans op neonatale sterfte significant (P=0.042) verhoogd is bij kinderen geboren in een weekend (3.25/1000) ten opzichte van een doordeweekse dag (2.87/1000). Bij een sectio in het weekend werd dit risico vervolgens verviervoudigd.

zaterdag 7 april 2012

Ovariumcarcinoom gelinkt aan lengte en BMI

Meta-analyse van gepubliceerde en ongepubliceerde studies laat een associatie zien tussen het risico op het ontwikkelen van een ovariumcarcinoom en toename van lichaamslengte bij vrouwen. Ook is er een relatie met vrouwen met een hoger BMI die nooit hormonale substitutietherapie ontvingen. Dit zijn conclusies van de Cancer Epidemiology Unit van de Universiteit van Oxford, die dit recentelijk publiceerde in PLoS Medicine. Zij analyseerden deze relatie omdat de ruim 50 reeds gepubliceerde epidemiologische studies zeer inconsistente resultaten lieten zien.

donderdag 5 april 2012

Pessarium ter voorkoming premature partus

The Lancet publiceerde onlangs, online, de resultaten van de Pesario Cervical para Evitar Prematuridad (PECEP) trial, een studie die onder andere is uitgevoerd in het Universiteitsziekenhuis van Barcelona. Uit deze trial blijkt dat het plaatsen van een pessarium voor een significante vermindering van het aantal vroeggeboorten kan zorgen bij vrouwen met een hoog risico op een voortijdige bevalling, zonder dat hierbij nadelige effecten werden gerapporteerd.

woensdag 4 april 2012

Wereldprimeur MMC te Veldhoven

Moeders mogen voortaan met hun vroeggeboren kinderen op één kamer liggen in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven. Hiermee heeft het ziekenhuis een wereldprimeur. In het nieuwe Vrouw Moeder Kind-centrum zijn de behandeling van zuigeling en moeder volledig geïntegreerd. 'Familiebanden worden zo sneller gevormd', verklaart Thilo Mohns in het NOS Journaal. 

Bevallingen duren langer dan in 1960

Waar veel dingen tegenwoordig sneller gaan, blijkt een bevalling van een eerste kind vandaag de dag gemiddeld 2,5 uur langer te duren dan 50 jaar geleden. Moeders die al een kind hebben, doen gemiddeld ook 2 uur langer over de bevalling. Dit blijkt uit een studie van het American Journal of Obstetrics and Gynecology. De onderzoekers van de National Institutes of Health vergeleken gegevens van 39.491 vaginale geboorten tussen 1959 en 1966 met data van 98.000 geboorten tussen 2002 en 2008.

dinsdag 3 april 2012

Digitale colposcopie voor betere detectie

Door het gebruik van digitale colposcopie, waarbij de baarmoedermond met een speciale microscoop wordt bekeken, worden meer voorstadia van baarmoederhalskanker opgespoord dan wanneer de gynaecoloog dit onderzoek handmatig doet. Veel vrouwen vinden het 'gewone' onderzoek vervelend en daarbij worden er ook afwijkingen gemist. Daarom onderzocht gynaecoloog-in-opleiding Jacqueline Louwers deze nieuwe methode die nauwkeuriger en minder belastend is.

zondag 1 april 2012

App: Zwanger en Eten

Tijdens de zwangerschap is voeding erg belangrijk. Bepaalde ingrediënten zijn juist goed, andere producten kunnen beter vermeden worden. Veel vrouwen die zwanger zijn twijfelen vaak of ze bepaalde ingrediënten wel of niet mogen eten. Sinds kort is er ter ondersteuning van zwangeren een app, Zwanger & Eten, die aangeeft wat gezond is. Zodoende krijgt de gebruiker advies over wat wel of niet gegeten en gedronken mag worden tijdens de zwangerschap.