donderdag 29 maart 2012

HPV-vaccinnatie na behandeling zinvol

Vrouwen bij wie een voorloperstadium van een maligniteit van de vagina of baarmoederhals is verwijderd, hebben alsnog baat bij vaccinatie met het HPV-vaccin. Elmar Joura concludeert in zijn studie, gepubliceerd in BMJ, dat door het vaccin de kans op nieuwe celwoekering afneemt. Joura en collega’s gebruikten data van de registratiestudies voor het HPV-vaccin om te onderzoeken of vaccinatie invloed heeft op het ontstaan van tumoren. Belangrijk te vermelden is dat het vrouwen betrof die eerder al behandeling ondergingen in verband met neoplasmen van de geslachtsorganen. Hierbij werden meer dan 17.000 vrouwen geïncludeerd. 

woensdag 28 maart 2012

Gynaecologieverpleegkundigen sterven uit

Ziekenhuizen stevenen af op een tekort aan obstetrie en gynaecologieverpleegkundigen. Binnen tien tot vijftien jaar gaat circa een kwart van hen met pensioen. Dat becijfert onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group. Momenteel zijn er in Nederland ruim 2800 gespecialiseerde O&G-verpleegkundigen werkzaam. De gemiddelde leeftijd is 39 jaar, maar voor tweederde van de ziekenhuizen geldt dat circa een kwart van deze verpleegkundigen vijftig jaar of ouder is. Vergrijzing en uittreding door pensionering zal binnen tien tot vijftien jaar op grote schaal optreden, zo voorspelt Intelligence Group.

maandag 26 maart 2012

Fertiliteitspreservatie niet populair bij kanker

Uit onderzoek van de University of California in San Fransisco (UCSF) blijkt dat maar weinig vrouwen gebruik maken van fertiliteitspreservatie wanneer blijkt dat hun vruchtbaarheid wordt aangetast door de behandeling voor kanker. Slechts 4% van de vrouwen koos vóór fertiliteitspreservatiebehandeling na counseling door een behandelend arts of fertiliteitsspecialist. Wel wordt er een trend gezien waarbij dit aantal vrouwen stijgt.

zaterdag 24 maart 2012

Zwangeren mijden Down-test

Slechts een kwart van de Nederlandse vrouwen doet mee aan de zogeheten Down-test. Dat meldt het AD. Bij de test worden tijdens de eerste zwangerschapsweken ongeboren baby's gescand op afwijkingen als het syndroom van Down. Dat is opvallend laag, want in andere EU-landen doet 50 tot 80 procent mee aan zo'n test. Volgens gespecialiseerd kinderarts Michel Wijerman komt dat omdat Nederlandse vrouwen denken dat er alleen op latere leeftijd kans is op een kind met het syndroom van Down.

woensdag 21 maart 2012

Kwetsbare moeder dupe van eigen bijdrage

Kwetsbare zwangeren moeten sinds 1 januari een eigen bijdrage betalen voor hun psychiatrische intake en behandeling. De drempel van 100 of 200 euro lijkt simpelweg te hoog voor veel zwangere vrouwen met psychische problemen. 'Dit lijkt funest te zijn voor goede zorg en begeleiding' zegt kinderpsychiater dr. Mijke Lambregtse-van den Berg van het Erasmus MC, tevens voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap.

maandag 19 maart 2012

Toenemende ophef over vaginale matjes

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft een commissie gevormd om de leden te informeren over de effectiviteit en veiligheid van verschillende typen vaginale matjes. Deze matjes (meshes) worden in Nederland sinds 2005 gebruikt om verzakkingen te herstellen, maar over deze meshes is de afgelopen jaren wereldwijd onrust ontstaan. In 2008 en 2011 berichtte de Amerikaanse registratieautoriteit FDA over 'een belangrijke vermindering van levenskwaliteit van de patiënt door ongemak en pijn'.

zaterdag 17 maart 2012

Tefaf Oncology Chair voor Nobelprijswinnaar

Prof. Dr. Harald zur Hausen
De Duitse Nobelprijswinnaar Harald zur Hausen krijgt de Tefaf Oncology Chair 2012 toegewezen, een bijzondere leerstoel op het gebied van kankeronderzoek, die gesponsord wordt door de Maastrichtse kunstbeurs. Professor dr. Harald zur Hausen (geboren 1936 in Gelsenkirchen-Buer)  kreeg in 2008 de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar het humaan papilloma-virus (HPV). Zur Hausen is inmiddels met pensioen – in 2003 nam hij afscheid als wetenschappelijk directeur van het Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg – maar geldt nog steeds als mondiale autoriteit op het gebied van onderzoek naar virussen die kanker kunnen veroorzaken.

Zwangeren vaker doorverwezen naar gynaecoloog

Zwangere vrouwen zijn in de afgelopen jaren vaker en vroeger doorverwezen naar een gynaecoloog. Van alle zwangeren die hun controles begonnen bij de verloskundige werd in 2004 nog 32 procent doorverwezen, vier jaar later was dat 43 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het ND op basis van gegevens van de Perinatale Registratie Nederland.

vrijdag 16 maart 2012

Eredoctoraat voor AMC-seksuologe Ellen Laan

De Katholieke Universiteit Leuven reikte gisteren, op donderdag 15 maart, een eredoctoraat uit aan de AMC-seksuologe dr. Ellen Laan. Zij krijgt deze onderscheiding voor haar baanbrekend en richtinggevend onderzoek naar de seksualiteitsbeleving en het seksueel functioneren van vrouwen. Laan is zeer ingenomen met haar nieuwe titel. ‘Het komt hoogst zelden voor dat dit vakgebied een dergelijke eer ten deel valt.’

Betere uitkomst concentratie ovariumkankerzorg

Centralisatie van de behandeling van vrouwen met ovariumkanker, en mogelijk ook van vrouwen met andere gynaecologische tumoren, leidt tot betere uitkomsten. Dit is de conclusie van de auteurs van een Cochrane-review naar de gevolgen van de behandeling van gynaecologische tumoren in gespecialiseerde kankercentra. Onder leiding van Yin Ling Woo werden voor dit onderzoek vijf retrospectieve en observationele studies gebruikt, waaraan in totaal meer dan 62.000 vrouwen met gynaecologische tumoren deelnamen.

donderdag 15 maart 2012

Huisarts begeleidt bijna geen bevalling meer

Huisartsen begeleiden steeds minder bevallingen. Dit publiceert onderzoekinstituut Nivel vandaag in het tijdschrift Huisarts & Wetenschap. Tussen de 200 en 400 huisartsen in Nederland helpen vrouwen nu nog bij de geboorte van hun kind; in 1977 waren dat er nog ruim 2700. Alleen in plattelandsgebieden zoals Zeeland, de regio rond Dordrecht, Urk en de Waddeneilanden is het nog wel gebruik.

Geen vaginale bevalling na keizersnede

Een grote Australische studie, gepubliceerd in PLoS Medicine, van de Universiteit van Adelaide concludeert dat het risico op sterfte en complicaties bij babies groter is wanneer het een vaginale bevalling na eerder keizersnede betreft. Het onderzoek, bekend als de Birth After Caesarean studie, omvat 2300 vrouwen en hun babies uit 14 verschillende Australische ziekenhuizen. De babies van vrouwen die een tweede primaire keizersnede ondergingen hadden een significant lager risico op complicaties en dood ten opzichte van babies die vaginaal werden geboren bij een sectio in de voorgeschiedenis van de moeder.

maandag 12 maart 2012

Veel fysieke klachten bij gynaecologen

Movir publiceert in de uitgave ‘Hoe bevalt het werk?’ de resultaten van het onderzoek ‘Fysieke belasting in de gynaecologische praktijk, oplossingen en denkrichtingen’ (FGP). Het onderzoek dat TNO en BosBedrijfsOefentherapie (BBO) in opdracht van Movir hebben uitgevoerd. Uit eerder onderzoek van TNO was gebleken dat er veel klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen bij gynaecologen en dat er veel kansen liggen door het te verbeteren.

vrijdag 9 maart 2012

Uitvinder "de pil" Max de Winter (91) overleden

De Nederlandse scheikundige Max de Winter (91) is gisteren overleden. Dat heeft het bedrijf MSD, waar hij jarenlang voor werkte, bekendgemaakt. De Winter was een van de leidende onderzoekers achter de anticonceptiepil die in de jaren zestig de wereld veroverde. De Winter werkte sinds 1948 voor het bedrijf Organon in Oss. Nadat het Amerikaanse bedrijf Syntex in de jaren vijftig de eerste anticonceptiepil op de markt had gebracht, ontwikkelde het team van De Winter een eigen variant, Lyndiol.

donderdag 8 maart 2012

Schippers: Geen strengere norm geboortezorg

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid tornt niet aan de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten voor acute geboortezorg. Dit betekent dat ze de strengere normen voor verloskunde niet gaat opleggen aan kleine ziekenhuizen. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over de verloskundige zorg. Ongeveer 250 medewerkers uit de geboortezorg van kleine ziekenhuizen kwamen naar Den Haag om hun onvrede te uiten. Zij zijn blij dat de minister vasthoudt aan de wettelijke grens van 45 minuten.

dinsdag 6 maart 2012

Antidepressiva geeft kleinere baby

Als vrouwen tijdens hun zwangerschap in hoge mate depressieve klachten hebben, groeit hun baby minder hard dan zou moeten. Zowel het lichaam als het hoofd laten dan een groeiachterstand zien. Vrouwen die als antidepressiva zogenaamde SSRI’s gebruiken, hebben minder depressieve klachten, maar van hun baby groeit het hoofdje minder snel. Dr. Hanan El Marroun, wetenschappelijk onderzoeker aan het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, publiceert haar onderzoek naar de relatie tussen antidepressiva tijdens de zwangerschap en verminderde hersengroei vandaag in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Archives of General Psychiatry.

zondag 4 maart 2012

Kans overleving vergroot door uitstrijkje

Vroege opsporing van cervixpathologieën middels het maken van een uitstijkje voorkomt niet alleen progressie van de maligniteit, maar verbetert ook de overlevingskansen, zo stellen Zweedse onderzoekers.

Gedurende 8 jaar zijn 1.230 vrouwen vervolgd bij wie eerder al baarmoederhalskanker was opgespoord, hetzij door een afwijkend uitstrijkje, hetzij door aanvullende diagnostiek na het presenteren met symptomen, zoals vaginaal bloedverlies of dyspareunie.

vrijdag 2 maart 2012

Resultaat sneltest voor Chlamydia lijkt minder goed

De sneltest voor het aantonen van Chlamydia trachomatis blijkt teleurstellend slecht te werken. Onderzoekers deden in Suriname een studie onder 912 vrouwen, bij wie zowel de Chlamydia Rapid Test van fabrikant Diagnostics for the Real World als de reeds bekende NAAT (nucleic acid amplification test) werd afgenomen. PLoS ONE publiceerde recent de resultaten.