dinsdag 23 mei 2017

Oliecontrast helpt vrouwen met een onvervulde kinderwens

Het gebruik van oliecontrastmiddel bij het testen van de doorgankelijkheid van de eileiders bevordert de vruchtbaarheid van vrouwen met een onvervulde kinderwens. Het aantal zwangerschappen na het doorspoelen van de eileiders met oliecontrast lag ruim 10% hoger dan bij het gebruik van een contrastmiddel op waterbasis. VUmc-onderzoeker Kim Dreyer: "Als we oliecontrast gaan gebruiken voor het testen van de doorgankelijkheid van de eileiders, zullen er meer vrouwen zwanger worden zonder hulp van duurdere en meer belastende vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF. Daarom pleiten wij er voor dit oliecontrast als standaard te gebruiken." Resultaten van deze baanbrekende studie zijn vandaag gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

dinsdag 16 mei 2017

Vaak onnodige nabehandeling bij baarmoederkanker

Patiënten met baarmoederkanker krijgen in Nederland vaak onnodig een nabehandeling. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Ellen Stelloo van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het onderzoek van Stelloo maakt meer duidelijk over het ziektebeloop van patiënten en de bepaling van een geschikte nabehandeling. Stelloo: "Nu wordt aan de hand van klinische en pathologische kenmerken, zoals leeftijd, type baarmoederkanker en de uitgebreidheid van een tumor, bepaald welke nabehandeling het beste is voor de patiënt."

vrijdag 21 april 2017

Kort: Placentaal geneesmiddeltransport

Transporteiwitten in de placenta kunnen effect hebben op geneesmiddeloverdracht tussen moeder en kind. Daud et al. onderzochten in hoeverre aangeboren afwijkingen (5131 cases uit de database EUROCAT NNL versus 31.055 controles uit de prescriptiedatabase Pregnancy IADB.nl) waren geassocieerd met tien placentale transporteiwitten. Van 147 geneesmiddelen die substraat, inductor of inhibitor zijn van deze transporters, waren 58 gebruikt door controles en 28 van deze 58 ook door cases. Er waren geen significante verschillen in aangeboren afwijkingen (PLoSOne).

dinsdag 11 april 2017

Liever woonplaats dan geboorteplaats in akte

Het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen onderzoekt of het mogelijk is de woonplaats van ouders in de geboorteakte en in het paspoort op te nemen, in plaats van de stad waar het kind ter wereld is gekomen. Meer ziekenhuizen zinnen op trucs om aan de voorkeuren van de ouders te voldoen. Eerder werd al bekend dat Amsterdamse ouders liever niet willen dat er Amstelveen of Zaandam op de geboorteakte van hun kind komt te staan. Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen liet weten bevallende Amsterdammers tegemoet te komen door kraamkamers aan te merken als Amsterdams grondgebied. Ook het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven wilde één verloskamer tot Valkenswaards grondgebied verklaren.

donderdag 30 maart 2017

NIPT voor alle zwangeren, stormloop verwacht

De ziekenhuizen die vanaf 1 april een NIP-test mogen aanbieden aan alle zwangeren, maken zich op voor een stormloop. Ze verwachten dat de helft van de vrouwen zich zal laten screenen op ernstige afwijkingen als Down. De drie academische centra die de NIP-test (NIPT) aanbieden denken vanaf maandag ruim 30 keer zoveel bloedmonsters te moeten testen. Verwacht wordt dat de zwangeren die nu kiezen voor de combinatietest in het eerste trimester (eenderde van de 180.000 zwangeren per jaar) massaal overstappen op NIPT. Bovendien zullen meer vrouwen die nu niet kiezen voor een prenatale test de NIPT wel doen, vanwege de betere betrouwbaarheid. Dit verwachten de ziekenhuizen op basis van een eerdere peiling onder vrouwen. Daarin zei de helft NIPT te overwegen.